Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı Kur'an ve Tasavvuf


30,00 TL 18,00 TL

Her kültür, bir yönüyle kendi kutsal kitabı ile ilgilidir. İslâm kültürünün temelinde Kur'ân-ı Kerîm vardır. İslâm düşünce, kültür ve medeniyetinin önemli bir bölümünü meydana getiren tasavvufî düşüncenin esasları da Kur'ân-ı Kerîm'den alınmıştır. Bu düşünce, tarihî seyri içinde takip edildiği zaman, diğer ilim, medeniyet ve kültürlerle kısmen bir münasebet içinde olduğunu görmek mümkündür. Fakat tasavvuf yoluna sülûk eden derviş için hepsinden önemlisi, Kur'ân-ı Kerîm'in emir ve tavsiyeleridir. Bu emir ve tavsiyelerin başında Resûlullah’a (s.a.v) uymak, ashab-ı kiramı takip etmek, salihleri örnek almak, takvada yardımlaşmak, Allah yolunda birlik olup zahirî ve batınî düşmanlara karşı birbirini desteklemek gelir. Gaye, ihsan makamında marifet ve müşahedeye ulaşmış, Allah’ın boyası ile boyanmış, âleme rahmet kamil insan olmaktır.

Bu kitap, iki önemli sahayı ele alması bakımından çok geniş bir konuyu incelemektedir. Konunun bir yönü, bütün derinliği ile tasavvufa, diğer yönü, bütün genişliği ile tefsir sahasına bakmaktadır. Bu çalışma tasavvufun temel konularının tefsirlerde karşılaştırmasını yapan müstakil bir çalışmadır.

Her kültür, bir yönüyle kendi kutsal kitabı ile ilgilidir. İslâm kültürünün temelinde Kur'ân-ı Kerîm vardır. İslâm düşünce, kültür ve medeniyetinin önemli bir bölümünü meydana getiren tasavvufî düşüncenin esasları da Kur'ân-ı Kerîm'den alınmıştır. Bu düşünce, tarihî seyri içinde takip edildiği zaman, diğer ilim, medeniyet ve kültürlerle kısmen bir münasebet içinde olduğunu görmek mümkündür. Fakat tasavvuf yoluna sülûk eden derviş için hepsinden önemlisi, Kur'ân-ı Kerîm'in emir ve tavsiyeleridir. Bu emir ve tavsiyelerin başında Resûlullah’a (s.a.v) uymak, ashab-ı kiramı takip etmek, salihleri örnek almak, takvada yardımlaşmak, Allah yolunda birlik olup zahirî ve batınî düşmanlara karşı birbirini desteklemek gelir. Gaye, ihsan makamında marifet ve müşahedeye ulaşmış, Allah’ın boyası ile boyanmış, âleme rahmet kamil insan olmaktır.

Bu kitap, iki önemli sahayı ele alması bakımından çok geniş bir konuyu incelemektedir. Konunun bir yönü, bütün derinliği ile tasavvufa, diğer yönü, bütün genişliği ile tefsir sahasına bakmaktadır. Bu çalışma tasavvufun temel konularının tefsirlerde karşılaştırmasını yapan müstakil bir çalışmadır.