Tasavvufî Açıdan Kur’ân- Kerim’den BEŞ HİKMET


3,00 TL 1,80 TL

Bu kitap, Kur’ân’daki kavram çifterinden beşinin ele alınmasından meydana gelmiştir:

 

Bigi ve Gayb

Karanlık ve Aydınlık

Ruh ve Beden

Hokka ve Kalem

Korku ve Sevgi

 

Kur’ân’da yer almış kavramların katmerli anlamları kapsayan bir zenginliğe sahip oldukları herkes tarafından bilinmektedir. Yine bu anlamların ilimler ilerledikçe derinlik kazandığı da malumdur. Bundan ötürü hiç kimsenin “Şu kavram sadece şu anlama geliyor.” demeye hakkı olmadığı gibi anlamlar yelpazesini biraz daha açanları durdurmaya da yetkisi yoktur. Çünkü yüce Allah, Kamer suresinin ayrı ayrı dört âyetinde düşünenler için Kur’ân’ı kolaylaştırdığını bildirerek her defasında “Yok mu bir düşünen?” sorusunu yöneltmiştir.

 

İşte, biz de, düşünenlerden biri olarak bu kitabımızda beş kavram çiftni ele aldık. Lakin bunların anlamlarının hem şimdiye kadar yapılmış yorumlarla ve hem de bizim yaptığımız ve bizden sonra yapılacak olan yorumlar vasıtasıyla tamamen açıklanmış olamayacağının idrâkine sahibiz. Bu idrâk bize üzüntü değil, sevinç vermektedir ve sevincimizin kaynağı da sevgili Kur’ân’ımızın anlam zenginliğinden duyduğumuz çok büyük ifthardır.

Bu kitap, Kur’ân’daki kavram çifterinden beşinin ele alınmasından meydana gelmiştir:

 

Bigi ve Gayb

Karanlık ve Aydınlık

Ruh ve Beden

Hokka ve Kalem

Korku ve Sevgi

 

Kur’ân’da yer almış kavramların katmerli anlamları kapsayan bir zenginliğe sahip oldukları herkes tarafından bilinmektedir. Yine bu anlamların ilimler ilerledikçe derinlik kazandığı da malumdur. Bundan ötürü hiç kimsenin “Şu kavram sadece şu anlama geliyor.” demeye hakkı olmadığı gibi anlamlar yelpazesini biraz daha açanları durdurmaya da yetkisi yoktur. Çünkü yüce Allah, Kamer suresinin ayrı ayrı dört âyetinde düşünenler için Kur’ân’ı kolaylaştırdığını bildirerek her defasında “Yok mu bir düşünen?” sorusunu yöneltmiştir.

 

İşte, biz de, düşünenlerden biri olarak bu kitabımızda beş kavram çiftni ele aldık. Lakin bunların anlamlarının hem şimdiye kadar yapılmış yorumlarla ve hem de bizim yaptığımız ve bizden sonra yapılacak olan yorumlar vasıtasıyla tamamen açıklanmış olamayacağının idrâkine sahibiz. Bu idrâk bize üzüntü değil, sevinç vermektedir ve sevincimizin kaynağı da sevgili Kur’ân’ımızın anlam zenginliğinden duyduğumuz çok büyük ifthardır.