Klasik Türk Edebiyatında Hz. Peygamber Konulu Türler ve SU KASİDESİ ŞERHİ


15,00 TL 9,00 TL

Allah tarafından âlemlere rahmet ve güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamber’in, ifadesi çok zor olan çeşitli özelliklerini konu aalan onlarca nazım şekli ve türü ile çok sayıda şiirin kaleme alındığı bilinir. Hz.Peygamber’in İslâmî dönem Türk edebiyatı döneminde kaleme alınan çok sayıdaki manzum eser yanında, sayısı azımsanamayacak sayıdaki menzur esere de konu edildiği görülür.

Adını mısra sonlarında tekrarlanan “su” redifinden alan “Su Kasidesi”, Türk edebiyatının büyük şâirlerinden Fuzûli’nin, İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’i övmek amacıyla büyük bir aşk ve heyecanla kaleme aldığı eşine az rastlanan bir şiirdir.

Suya hasret bir çevrede yaşayan ünlü şâir Fuzûlî, eski Türk edebiyatındaki naat geleneğinin en güzel örnekleri arasında yer alan “Su Kasidesi” adlı bu ünlü şiirinde, Hz. Peygamber’e duyduğu büyük aşk ve özlemi, su imgesini kullanarak ustaca bir üslup ve çok samimi bir dille anlatmaktadır.

Allah tarafından âlemlere rahmet ve güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamber’in, ifadesi çok zor olan çeşitli özelliklerini konu aalan onlarca nazım şekli ve türü ile çok sayıda şiirin kaleme alındığı bilinir. Hz.Peygamber’in İslâmî dönem Türk edebiyatı döneminde kaleme alınan çok sayıdaki manzum eser yanında, sayısı azımsanamayacak sayıdaki menzur esere de konu edildiği görülür.

Adını mısra sonlarında tekrarlanan “su” redifinden alan “Su Kasidesi”, Türk edebiyatının büyük şâirlerinden Fuzûli’nin, İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’i övmek amacıyla büyük bir aşk ve heyecanla kaleme aldığı eşine az rastlanan bir şiirdir.

Suya hasret bir çevrede yaşayan ünlü şâir Fuzûlî, eski Türk edebiyatındaki naat geleneğinin en güzel örnekleri arasında yer alan “Su Kasidesi” adlı bu ünlü şiirinde, Hz. Peygamber’e duyduğu büyük aşk ve özlemi, su imgesini kullanarak ustaca bir üslup ve çok samimi bir dille anlatmaktadır.