İslami Kaynaklarda VELAYET VE KERAMET


30,00 TL 18,00 TL

Bu çalışma iki, ana bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde “velayet”, ikinci bölümde “keramet” konusu ela alınmıştır. Birinci bölümde, önce velayet kavramı incelenmiş, velinin lügat ve ıstılah manaları; sonra velayetin Kur’ân, hadis kelam ve fıkıhtaki kullanımları tespit edilmiş, sonra velayetin çeşitleri ele alınmış; velayet, sınıfları, teklif yönü, tarafları, sıfatları ve dereceleri yönünden incelenmiştir.

 

Çalışmanın ikinci bölümünde keramet konusu incelenmiş, kavramın lügat ve ıstılah manaları verildikten sonra ispatına geçilmiş, kerametin Kur’ân’da ve hadisteki delilleri tespit edilmiş, vakıadan örnekleri gösterilmiş ve kerametin aklî delillerle nasıl izah edildiğine yer verilmiştir; ayrıca, keramet çeşitleri ele alınmış, keramet, manevi ve kevni olmak üzere iki gurupta incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca mucize-keramet ilişkisine değinilmiş, mucize ile kerametin birleştikleri ve ayrıldıkları noktalar tespit edilmiştir.

 

Kerametin sihir ve istidraçtan farklarını da inceleyen çalışmamız Kur’ân, hadis, ashap ve selefteki keramet örnekleriyle tamamlanmıştır.

Bu çalışma iki, ana bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde “velayet”, ikinci bölümde “keramet” konusu ela alınmıştır. Birinci bölümde, önce velayet kavramı incelenmiş, velinin lügat ve ıstılah manaları; sonra velayetin Kur’ân, hadis kelam ve fıkıhtaki kullanımları tespit edilmiş, sonra velayetin çeşitleri ele alınmış; velayet, sınıfları, teklif yönü, tarafları, sıfatları ve dereceleri yönünden incelenmiştir.

 

Çalışmanın ikinci bölümünde keramet konusu incelenmiş, kavramın lügat ve ıstılah manaları verildikten sonra ispatına geçilmiş, kerametin Kur’ân’da ve hadisteki delilleri tespit edilmiş, vakıadan örnekleri gösterilmiş ve kerametin aklî delillerle nasıl izah edildiğine yer verilmiştir; ayrıca, keramet çeşitleri ele alınmış, keramet, manevi ve kevni olmak üzere iki gurupta incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca mucize-keramet ilişkisine değinilmiş, mucize ile kerametin birleştikleri ve ayrıldıkları noktalar tespit edilmiştir.

 

Kerametin sihir ve istidraçtan farklarını da inceleyen çalışmamız Kur’ân, hadis, ashap ve selefteki keramet örnekleriyle tamamlanmıştır.