Kitap Detay

35
DERSAADET DERGAHLARI
KIRKKANDİL / Tasavvuf Araştırmaları / Tasavvufi Kişilikler
Piyasa Fiyatı : 20,00 TL
İndirimli Fiyat : 13,00 TL

Kitap Açıklaması

 Kültür ve edebiyat hayatımızda Asitâne, Dergâh, Hanikâh, Kalenderhâne, Ribat, Tekke ve Zâviye adları altında insâniyete İslâmiyet hizmeti sunmuş eğitim kurumlarımızın pek çoğu tarihe karıştı, maalesef... 
Bu kitapta;Eyüp , Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beyoğlu, Kâğıthane, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'da bulunan 491 Dergâhın tarihine tanıklık edecek,cadde cadde,sokak sokak,mahalle mahalle dolaşacak ve hatta ada ve parsel numaralarına kadar öğreneceksiniz.İyi seyirler…Yâ Selâm!... 
KİTAPTA GEÇEN DERGÂH VE TEKKELER;
Abayî Tekkesi, Abdal Yakub Dede Dergâhı, Abdi Baba Dergâhı, Abdülbâkî Efendi Dergâhı, Abdülhalim Efendi Dergâhı, Abdülkerim Efendi Oluklubayır Dergâhı, Abdullah Ağa Dergâhı, Abdullah Ağa Tekkesi, Abdullah Baba Bektâşî Dergâhı, Abdullah Efendi Nakşî Dergâhı, Abdülmecid Sivasî Halvetî Dergâhı, Abdüssamed Efendi Bayramî Dergâhı, Abdüsselâm Efendi Dergâhı, Abdüsselâm Sa’dî Dergâhı, Abid Çelebi Tekkesi Acemler Dergâhı, Acıbâdem Dergâhı Acıçeşme Zâviyesi, Adile Sultan Dergâhı, Afganlar Kalenderhânesi, Afife Hatun Balcı Dergâhı, Ağa Şeyh Tekkesi, Ağaçayırı Tekkesi, Ağaçkakan Tekkesi, Ahîler Dergâhı, Âhizâde Hüseyin Efendi Kurt Ağa Tekkesi, Ahmed Dede Dergâhı, Ahmed Efendi Alaca Tekke, Ahmed Efendi Tekkesi, Ahmed Kâmil Efendi Nakşî Dergâhı, Ahmed Niyâzi Efendi Dergâhı, Ahmed Niyâzi Efendi Rifâî Tekkesi, Ahmed Safâî Efendi Tekkesi, Ahmed Sâfî Tekkesi, Ahmed Sıtkı Efendi Tekkesi, Ahmed Turanî Sungur Baba Nakşî Zâviyesi, Ahmediye Rifâî Dergâhı, Akarca Tekkesi, Akbaba Dergâhı, Akbıyık Tekkesi, Akşemseddin Dergâhı, Alaca Tekke Mescidi, Alâeddin Mescidi Ve Tekkesi, Alaybeyi Tekkesi, Alemdar Zâviyesi, Ali Baba Ayaspaşa Tekkesi, Ali Çavuş-Altuncuzâde Dergâhı, Ali Dede Tekkesi, Ali Efendi Arabzâde Mustafa Dergâhı, Ali Kuzu Tekkesi, Ali Sâbit Efendi Rifâî Muarrifî Dergâhı Altıpatlar Tekkesi, Alyanakdergâhı,Anadoluhisarı Tekkesi, Arabacılar Dergâhı, Arabkuyusu Tekkesi Arabzâde Tekkesi, Arabzâde Mustafa Bedevî Dergâhı, Arakıyeci İbrâhim Efendi Halvetî Dergâhı, Arasta Tekkesi Arabacıbaşı Dergahı, Arif Efendi Rifâî Tekkesi, Arpacı Tekkesi, Aşık Paşa Dergâhı, Ataullah Efendi Nakşıbendî Dergâhı, Atpazarî Osman Efendi Dergâhı, Atpazarı Tekkesi, Avni Efendi Kadirî Dergâhı Aydınzâde Halvetî Dergâhı, Aydın Kethüda Tekkesi, Aynî Ali Baba Kadirî Zâviyesi, Ayşe Hatun Tekkesi, Ayşe Hatun Zâviyesi, Ayşe Sıddıka Hanım Mecidiye Dergâhı, Ayşe Sultan Tekkesi, Aziz Mahmud Hüdâî Asitânesi, Aziz Mahmud Hüdâî Bacılar Celvetî Tekkesi, Baba Haydar Zâviyesi, Bademli Tekke, Badula Tekkesi Bahâriye Mevlevîhânesi, Bahariye Mevlevîhânesi, Bakkalbaşı Tekkesi, Bala Süleyman Ağa Nakşî Dergâhı, Balaban Tekkesi, Balat Zâvıyesi, Balcı Dede Dergâhı, Balcı Dergâhı, Balçık Sadîye Dergâhı, Bali Çavuş Zâviyesi, Bali Bey Dost Hasan Efendi Tekkesi, Balıkpazarı Tekkesi, Bandırmalı Yusuf Nizam Dergâhı, Başcı Mahmud Gülşenî Dergâhı, Başmakçı Tekkesi, Battal Gâzi Dergâhı, Bayram Dede Tekkesi, Bayram Paşa Tekyesi Mescidi, Bayram Velî Tekkesi, Bayrampaşa Başmak-ı Şerif Dergâhı, Bebek Dede Dergâhı, Bedreddin Tekkesi, Bedreddinzâdeler Sünbülî Dergâhı, Bekâr Bey Tekkesi, Bekir Ağa Tekkesi, Berberler Şeyhi Tekkesi, Beşikçizâde M. Süleyman Efendi Dergâhı, Beşiktaş,Beşiktaş Mevlevîhânesi, Beykoz, Bezirgân Hüsrev Çelebi Halvetî Dergâhı, Boyalı Mehmed Paşa Dergâhı, Burhan Dede Dergâhı, Bursa Tekkesi Mescidi, Bülbülcüzâde Tekkesi, Büyükçekmece, Cafer Ağa Tekkesi, Câfer Paşa Tekkesi, Canfedâ Tekkesi, Cennet Efendi Tekkesi, Cemal Efendi Dergâhı, Cemâleddin Uşşâkî Asitânesi, Ceylanlı Tekke, Ciğerci Baba Dergâhı, Ciğerim Dede Sadî Dergâhı, Cündî Hürrem Dergâhı, Cündî Hürrem Dergâhı, Çakmak Hasan Efendi Tekkesi, Çakır Ağa Sa’dî Dergâhı, Çadırcı Tekkesi, Çakır Dede Nakşî Zâviyesi, Çakırzâde Dergâhı, Çalak Halvetî Dergâhı, Çamlıcalı Mehmed Efendi Dergâhı, Çarşamba Tekkesi, Çavuş Hamamı Tekkesi, Çavuşbaşı Tekkesi, Çayır Tekkesi, Çenezâde Dergâhı, Çıksalın Tekkesi, Çınarlı Tekke, Çingene Fırını Mescidi, Cism-i Latif Tekkesi, Çivizâde Mehmed Efendi Dergâhı, Çizmeciler Tekkesi, Çoban Çavuş Süleyman Ağa Dergâhı, Çolak Hasan Dergâhı, Çorlulu Ali Paşa Tekkesi, Çuhadar Tekkesi, Çürüklük Dergâhı, Dâver Baba Tekkesi, Dazır Duzur Tekkesi, Dedeler Mescidi, Derzi Şeyh Ali Efendi Tekkesi, Deniz Abdal Kadirî Dergâhı, Derunî Mehmed Efendi Nakşî Dergâhı, Dırağman Nakşî Dergâhı, Divanhâne Dergâhı, Doğanlı Baba Tekkesi, Doğramacı Dergâhı, Dolancı Mevlevîhânesi, Düğümlü Baba Zâviyesi, Duhâni Mahmud Efendi Şaban Ağa Tekkesi, Dülgerzâde Dergâhı, Ebe Kadın Tekkesi, Ebul Hüdâ Tekkesi, Ebulfeth Gâzi Tekkesi, Ebulhüdâ Dergâhı, Eburrıza Mehmed Efendi Dergâhı, Edhemler Tekkesi, Ejderefendi Sa’dî Dergâhı, Ekmel Tekyesi, Ekmekçibaşı Tekkesi, Elifefendi Tekkesi, Elvan Efendi Tekkesi, Elvanzâde Tekkesi,Eminönü, Emin Ağa Tekkesi, Emir Ağazâde Tekkesi, Emir Ahmed Buhârî Asitânesi, Emir Buhârî Nakşî Dergâhı, Emir Efendi Tekkesi, Emir Hace Osman Efendi Nakşî Tekkesi, Emir Şeyh Ahmed Buhârî, Erdebilî Sinan Halvetî Dergâhı, Erdi Baba Dergâhı, Erzurumlu Fazıl Efendi Rufâî Tekkesi, Esad Baba Dergâhı, Esad Efendi Dergâhı, Esrar Efendi Tekkesi, Etmek Yemez Bayramî Dergâhı, Etyemez Mirza Baba Sünbülî Dergâhı, Eyüp,Evlice Baba Dergâhı, Fatih, Fatma Adeviyye Dergâhı, Fazlullah Efendi Tekkesi, Fenâyî Ali Efendi Asitânesi, Fenâyî Tekkesi, Ferruh Kethüdâ Tekkesi, Feyzi Efendi Tekkesi, Feyziye Tekkesi, Feyzullah Efendi Dergâhı, Feyzullah Efendi Kalenderhânesi, Feyzullah Efendi Tekkesi, Fındıkoğlu Tekkesi, Fındıkzâde Hacı Ahmed Efendi Dergâhı, Fıstıklı Tekke, Galata Mevlevîhânesi, Gani Efendi Hallaç Baba Sa’di Dergâhı, Gavsî Efendi Kadirî Dergâhı, Gazi Kara Ahmed Paşa Zâviyesi, Gözcü Baba Ribatı, Gül Baba Dergâhı, Gülşen Dede Tekkesi, Gümüş Baba Kadirî Tekkesi, Gürcü Şeyh Ali Efendi Gülşenî Dergâhı, Gureba Tekkesi, Habbaz Muhyiddin Tekkesi, Hacegî Tekkesi, Hacı Ali Nakşî Degâhı, Hacı Bayram-ı Kaftânî Tekkesi, Hacı Beşir Ağa Nakşî Dergâhı, Hacı Dede Nakşî Dergâhı, Hacı Evhad Sünbülî Dergâhı, Hacı Hoca Nakşî Dergâhı, Hacı Kadın Halvetî Dergâhı, Hacı Kılıç Tekkesi, Hacı Müştak Dergâhı, Haffaf Hüseyin Dergâhı, Haffâf Mehmed Efendi Kadirî Tekkesi, Haffaf Tekkesi, Haffafzâde Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi, Hafid Efendi Tekkesi, Hafız Efendi Tekkesi, Hafız Efendi Dergâhı, Hafız İsmâil Efendi Dergâhı, Hakî Baba Dergâhı, Hakiki Osman Efendi Halvetî Dergâhı, Hamal Hayreddin Mescidi Tekkesi, Hamdi Efendi Dergâhı, Hamdi Efendi Tekkesi, Hamid Ağa Tekkesi, Hamidiye Tekkesi, Hamza Efendi Halvetî Dergâhı, Harîrî Mehmed Efendi Dergâhı, Hasan Burhâneddin Cihangiri Asitânesi, Hasan Efendi Kadirî Dergâhı, Hasan Hüsnü Paşa Dergâhı, Hasan Kudsi Efendi Dergâhı, Hasan Kutbî Tekkesi, Hasan Ünsî Efendi Aydınzâde Dergâhı, Hasib Efendi Tekkesi, Hasib Efendi Bedevî Dergâhı, Haşim Baba Asitânesi, Haşimî Osman Efendi Bayramî Dergâhı, Hasîrîzâde Sadî Dergâhı, Hatice Sultan Tekkesi, Hatunîye Dergâhı, Havta Şazelî Dergâhı, Havuzbaşı Özbekler Tekkesi, Havuzlu Uşşakî Tekkesi, Haydarî Hüseyin Dede Kadirî Zâviyesi, Hazmi Efendi Tekkesi, Hazreti Câbir Zâviyesi, Hekim Çelebi Dergâhı, Hekimoğlu Ali Paşa Dergâhı, Hıfzî Efendi Zâviyesi, Hilalci Tekkesi, Himmet Efendi Asitânesi, Himmetzâde Bayramî Dergâhı, Himmetzâde Salı Dergâhı, Hindûlar Kalenderhânesi, Hoca Kasım Günânî Zâviyesi, Hoca Mübârek Tekkesi, Hocazâde Dergâhı, Hocazâde Mehmed Tahir Efendi Paşa Baba Tekkesi,Hocazâde Rufâî Dergâhı,Hulusî Efendi Dergâhı, Hulusi Efendi Tekkesi, Hulvî Mahmud Dede Dergâhı, Hüsameddin Efendi Tekkesi, Hüsameddin Uşşakî Asitânesi, Hüseyin Ağa Tekkesi, Hüsrev Paşa Dergâhı, İbrâhim Ağa Mustafa Efendi Kadirî Dergâhı, İbrâhim Edhem Efendi Dergâhı, İbrahim Paşa Sünbülî Dergâhı, İdris Köşkü, İdris Muhtefî Dergâhı, İdris Efendi Halveti Tekkesi, İlyas Çelebi Akarca Zâviyesi, İmam Sinan Tekkesi, İnâdiye Salı Tekkesi, İnebey Dergâhı, İplikçi Hüsâmeddin Tekkesi, İsa Dergâhı, İsâzâde Sâlih Efendi Tekkesi, İshak Karamanî Tekkesi, İskender Baba Kaymakçı Tekkesi, İslâm Bey Bedevî Tekkesi, İsmail Efendi Halvetî Dergâhı, İsmâil Efendi Tekkesi, İsmâil Hakkı Tekkesi, İsmail Rumî Kadirî Asitânesi, İsmet Efendi Zâviyesi, İstavroz Bedevî Kalenderhânesi, İrânîler Tekkesi, İvaz Efendi Kadirî Dergâhı, İzzet Mehmed Paşa Nakşî Dergâhı, Kabakulak Kadirî Dergâhı, Kadem-i Şerif Sa’dî Dergâhı, Kadı Efendi Ağaçkakan Dergâhı, Kadı Sadî Efendi Tekkesi, Kadıköy, Kadirî Dergâhı, Kadızâde Mehmed Kadirî Dergâhı, Kâğıthane, Kal’adibli Dergâhı, Kalafatçı Yusuf Tekkesi, Kalburcu Mehmed Efendi Dergâhı, Kalaycı Tekke, Kalenderhâne Camii, Kâmil Efendi Tekkesi, Kambur Mustafa Paşa Dergâhı, Kantarî Baba Dergâhı, Kantarî Baba Sâdiyye Dergâhı, Kapıağası Tekkesi, Kapıcı Tekkesi, Kara Baba Tekkesi, Karabaş Dergâhı, Kara Mehmed Paşa Sünbülî Dergâhı, Kara Nohut Rufâî Dergâhı, Karaabalı Tekkesi, Karaağaç Bektâşî Dergâhı, Karabacak Veli Tekkesi, Karabaş Halvetî Dergâhı, Karabaş Mustafa Ağa Dergâhı, Karabaş Tekkesi, Karabaş Velî Asitânesi, Karaca Ahmed Sultan Tekkesi, Karagöz Halvetî Tekkesi, Karasarıklı İbrahim Efendi Dergâhı, Karakullukçu Tekkesi, Kartal, Kartal Baba Kadirî Dergâhı, Karılar Dergâhı, Karyağdı Baba Bektâşi Dergâhı, Kaşgarî Dergâhı, Kasım Çavuş Halvetî Dergâhı, Kasım Çelebi Dergâhı, Kasımpaşa Mevlevîhânesi, Kavsara Mustafa Efendi Halvetî Dergâhı, Kaygusuz Baba Kadirî Dergâhı, Kayserili Mustafa Efendi Uşşakî Dergâhı, Kayserili Tekkesi, Kaz Deresi Tekkesi, Kazasker Tekkesi, Kazancı Ali Ağa Camii Said Efendi Dergâhı, Kâzım Efendi Tekkesi, Kefeli Dergâhı, Kelâmî Dergâhı, Keşfî Ahmed Efendi Dergâhı, Keşfî Cafer Efendi Dergâhı, Keşfî Efendi Nakşî Dergâhı, Keşfî Osman Efendi Celvetiyye Dergâhı, Keskin Dede Zâviyesi, Kesmekaya Tekkesi, Ketenci Baba Tekkesi, Keyçi Hatun Dergâhı, Kılcı Dergâhı, Kılınçcı Baba Dergâhı, Kılınçcı Baba Tekkesi, Kilise Sadiyye Dergâhı, Kıllı Yusuf Cumartesi Tekkesi, Kıncı Baba Tekkesi, Kırımlı Hasan Efendi Tekkesi, Kırımî Halvetî Dergâhı, Kirpasi Tekkesi, Kırkağaçlı Mehmed Emin Efendi Dergâhı, Kız Ahmed Efendi Tekyesi, Kıztaşı Tekkesi, Kıncı Feyzullah Baba Tekkesi, Koğacı Dede Tekkesi, Kökçüzâde Tekkesi, Kolancı Baba Tekkesi, Kolancı Dergâhı, Koruk Rifâî Dergâhı, Koruk Tekkesi, Kovacı Tekkesi, Körükcü Tekke, Kubbe Dergâhı, Küçük Ayasofya Celvetî Dergâhı, Küçük Efendi Tekkesi, Kuledibi Dergâhı, Külhancı Baba Dergâhı, Kurban Nasuh Rifâî Dergâhı, Kürkçü Dergâhı, Kürkçüzâde Dergâhı, Kurşunlu Mahzen Zâviyesi, Kurşunlu Türbe Halvetî Tekkesi, Kurt Ağa Tekkesi, Kuşadalı İbrâhim Efendi Asitânesi, Kuşdili Hamidiye Sa’dî Dergâhı, Lâlezer Tekkesi, Lâmekânî Zâviyesi, Lâmekânî Hüseyin Efendi Zâviyesi, Lokmacı Tekkesi, Maçka Tekkesi, Mahmud Bedreddin Efendi Dergâhı, Mahmud Efendi Kadirî Dergâhı, Mahmud Taha Efendi Kadirî Dergâhı, Malatyalı İsmail Ağa Nazikî Dergâhı, Masum Efendi Tekkesi, Mecidiye Zâviyesi, Mehmed Ağa Dergâhı, Mehmed Arif Dede Dergâhı, Mehmed Arif Efendi Dergâhı, Mehmed Çavuş Tekkesi, Mehmed Efendi Dergâhı, Mehmed Emin Efendi Tekkesi, Mehmed Emin Tokâdî Tekkesi, Mehmed Kâmil Efendi Tekkesi, Mehmed Niyâzi Efendi Kadirî Dergâhı, Mehmed Paşa Tekkesi, Mehmed Şemseddin Efendi Dergâhı, Mehmed Sıdkı Efendi Tekkesi, Mehmed Tevfik Efendi Tekkesi, Mercimek Dergâhı, Merkez Efendi Sünbülî Dergâhı, Mesnevîhâne Câmii Mesnevî Dergâhı, Mihrimah Sultan Zâviyesi, Mimar Acem Dergâhı, Mimar Sinan Halvetî Dergâhı, Mirahur İlyas Bey Halvetî Dergâhı, Mirza Baba Sünbülî Dergâhı, Mısırlı Dergâhı, Miskinler Tekkesi, Misli Ali Efendi Tekkesi, Muabbir Hasan Efendi Kadirî Dergâhı, Molla Çelebi Dergâhı, Muabbir Hasan Efendi Nakşî Dergâhı, Muameleci Şeyh Tekkesi, Muarrifî Rifâî Dergâhı, Müfti Hamamı Tekkesi, Muhsine Hatun Sünbülî Dergâhı, Muhyî Efendi Tekkesi, Muhyiddin Efendi Şabânî Zâviyesi, Muhyiddın Efendi Zâviyesi, Muhyiddin Kocevi Zâviyesi, Müneccim Sa’dî Efendi Gülşenî Dergâhı, Münir Baba Dergâhı, Murad Molla Nakşî Dergâhı, Mürtezâ Efendi Tekkesi, Musa Baba Dergâhı, Musa Çavuş Kirpasî Tekkesi, Musallâ Dergâhı, Musallâ Tekkesi, Mustafa Ağa Kadirî Dergâhı, Mustafa Ahi Resmî Dergâhı, Mustafa Dede Nakşî Dergâhı, Mustafa Efendi Bedevî Dergâhı, Mustafa Efendi Dergâhı, Mustafa Efendi Zâviyesi, Mustafa İzzet Efendi Settâriye Dergâhı, Mustafa Paşa Tekkesi, Mustafa Selâmî Efendi Nakşî Dergâhı, Nâfi Baba Bektâşî Tekkesi, Nâil Efendi Bedevî Dergâhı, Nakşıbendî Dergâhı, Nalbant Mehmed Efendi Nakşî Dergâhı, Nalbûrî Tekkesi, Nalçacı Halil Efendi Şabanî Dergâhı, Nalıncı Memi Dede Zâviyesi, Nasuh Efendi Tekkesi, Nasuhî Dede Tekkesi, Nasûhî Mehmed Efendi Asitânesi, Nazif Dede Nakşî Dergâhı, Nazmi Efendi Dergâhı, Nebatî Efendi Kadirî Dergâhı, Nebi Efendi Tekkesi, Neccarzâde Nakşî Tekkesi, Necati Efendi Tekkesi, Nuh Efendi Tekkesi, Numan Bey Tekkesi, Numan Efendi Tekkesi, Nur Baba Bektâşî Dergâhı, Nureddin Cerrâhî Asitânesi, Nureddin Hakkı Efendi Dergâhı, Nûrî Efendi Tekkesi, Nuri Efendi Zıbın-ı Şerif Tekkesi, Odabaşı Tekkesi, Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi Dergâhı, Okçu Baba Dergâhı, Okçular Tekkesi, Oluklu Bayır Tekkesi, Ordu Şeyhi Halvetî Dergâhı, Oruç Baba, Osman Baba Tekkesi, Osman Efendi Atpazarı Tekkesi, Osman Efendi Halvetî Dergâhı, Osman Efendi Tekkesi, Öksüzce Baba Dergâhı, Örümcekli Dede Tekkesi, Özbekler Dergâhı, Özbekler Kalenderhânesi, Özbekler Nakşî Dergâhı, Özbekler Tekkesi, Paşa Baba Dergâhı, Paşmakcı Tekkesi, Pazar Tekke, Pehlivanlar Tekkesi, Perişan Ali Baba Zâkirbaşı Dergâhı, Peyk Dede Kadirî Dergâhı, Pirî Mehmed Paşa Koruk Tekkesi, Piyâle Paşay-ı Kebir Kadirî Dergâhı, Piyâle-i Sağîr Kurt Bey Kadirî Zâviyesi, Rabia Hatun Zâviyesi, Ramazan Efendi Asitânesi, Raşid Efendi Dergâhı, Raûfî Dergâhı, Raûfî Efendi Asitânesi, Refet Efendi Halvetî Zâviyesi, Remli Mehmed Efendi Dergâhı, Resmî Tekkesi, Rukiye Hatun Tekkesi, Rûmî Efendi Tekkesi, Saçlı Efendi Çırakçı Tekkesi, Saçlı Hüseyın Efendi Dergâhı, Sadık Efendi Dergâhı, Sadullah Çavuş Halvetî Dergâhı, Safvet Efendi Ahîler Vâcid Dergâhı, Safvet Efendi Şabanî Dergâhı, Safvetî Paşa Nakşî Dergâhı, Said Çavuş Ata Efendi Dergâhı, Said Efendi Dergâhı, Said Efendi Tekkesi, Salih Efendi Tekkesi, Sâmi Efendi Tekkesi, Sancaktar Baba Rifâî Dergâhı, Sancaktar Hayreddin Sa’dî Dergâhı, Sandıkçı Tekkesi, Sarı Baba Nakşî Dergâhı, Sarı Saltuk Tekkesi, Sarıgâzi Zâviyesi, Sarıgüzel Tekkesi, Sarıyer, Sarmaşık Dergâhı, Sayyadiye Tekkesi, Seki Dede Tekkesi, Selâhaddin Uşşakî Tekkesi, Selâmi Ali Efendi Acıbadem Dergâhı, Selâmî Ali Efendi Asitânesi, Selâmi Ali Efendi Selâmiye Dergâhı, Selim Baba Nakşî Dergâhı, Selimiye Hankâhı, Semerci İbrahim Tekyesi, Ser Tekke, Serbostânî Tekkesi, Sertarikzâde Halvetî Dergâhı, Sertarîkzâde Tekkesi, Serviburnu Tekkesi, Seydî Baba Nakşî Dergâhı, Seyfeddin Efendi Sa’dî Dergâhı, Seyfullah Efendi Emirler Tekkesi, Seyyid Halife Halvetî Dergâhı, Seyyid Nizam Şabanî Dergâhı, Seyyid-i Velâyet Tekkesi, Sinan Ağa Tekkesi, Sinan Paşa Tekkesi, Sirkeci Sünbülî Dergâhı, Sırraciye Dergâhı, Sırrı Efendi Dergâhı, Sırrîzâde Tekkesi, Sivasî Halvetî Dergâhı, Sofular Halvetî Dergâhı, Sofyalı Mehmed Paşa Tekyesi, Sokullu Mehmed Paşa Tekkesi, Süleyman Efendi Halvetî Dergâhı, Süleymaniye Zâviyesi, Sultan Ahmet Tekkesi, Sultan Osman Dergâhı, Sülüklü Çeşme Tekkesi, Sülüklü Tekke, Sünbül Efendi Asitânesi, Şabânî Dergâhı, Şah Nurullah Dergâhı, Şahbaz Paşa Tekkesi, Şah Sultan Sünbülî Dergâhı, Şahkulu Dergâhı, Şakir Efendi Dergâhı, Şalcızâde Savaklar Tekkesi, Şâmiler Tekkesi, Şamlı Hasan Efendi Sa’dî Dergâhı, Şâzelî Ahmed Dergâhı, Şehidlik Tekkesi, Şemseddin Efendi Tekkesi, Şemseddin Sivâsî Dergâhı, Şerbettar Rifâî Dergâhı, Şerif Kuddûs Nakşî Dergâhı, Şevki Efendi Dergâhı, Şeybetü’l-Hudri Tekkesi, Şeyh Ahmed Efendi Bedevî Dergâhı, Şeyh Ahmed Efendi Bedevî Tekkesi, Şeyh Ahmed Efendi Dergâhı, Şeyh Alaaddin Celvetî Dergâhı, Şeyh Bedreddin Tekkesi, Şeyh Canib Dergâhı, Şeyh Celâleddın Efendi Rifâî Tekkesi, Şeyh Cevherî Sadî Dergâhı, Şeyh Devâtî Dergâhı, Şeyh Emin Kadirî Dergâhı, Şeyh Fethi Sa’dî Dergâhı, Şeyh Halil Efendi Kadirî Dergâhı, Şeyh Hamil Tekkesi, Şeyh İbrâhim Efendi Tekkesi, Şeyh İhsan Efendi Tekkesi, Şeyh İsmâil Efendi Kadirî Dergâhı, Şeyh Hüseyin Efendi, İstavroz Bedevî Kalenderhânesi, Şeyh Kadir Efendi Nakşıbendî Tekkesi, Şeyh Kâmil Efendi Dergâhı, Şeyh Kapânî Nalıncı Memi Dede Zâviyesi, Şeyh Lebib Efendi Tekkesi, Şeyh Matrak Sa’dî Tekkesi, Şeyh Mehmed Emin Efendi Uşşâkî Dergâhı, Şeyh Mehmed Geylânî Bursa Tekkesi, Şeyh Murad Tekkesi, Şeyh Murad-ı Buhârî Nakşî Zâviyesi, Şeyh Mustafa Tekkesi, Şeyh Nevruz Tekkesi, Şeyh Ömer Tekkesi, Şeyh Raşid Efendi Sa’dî Dergâhı, Şeyh Resmi Tekkesi, Şeyh Sadık Efendi Tekkesi, Şeyh Selim Tekkesi, Şeyh Tevfik Efendi Tekkesi, Şeyh Vahyi Tekkesi, Şeyh Vefâ Dergâhı, Şeyh Vısâlî Tekkesi, Şeyh Zâfirî Dergâhı Şeyhulislâm Mustafa Efendi Dergâhı, Şimkeşler Tekkesi, Şirvanî Dergâhı, Tabakhâne Dergâhı, Tâhir Ağa Dergâhı, Tahta Kadı Zâviyesi, Tamaşvar Defterdarı İbrahim Bey Tekkesi, Tarakçı Tekyesi, Taşcı Tekkesi, Taşçıbaşı Tekkesi, Taştekneler Dergâhı, Taşlı Burun Tekkesi, Tatar Efendi Gülşenî Dergâhı, Tavil Mehmed Efendi Tekkesi, Tekirdağlı Mustafa Paşa Tekkesi, Tekke Mescidi, Tercüman Yunus Tekkesi, Tezveren Baba Dergâhı, Toklu İbrahim Dede Zâviyesi, Tokmak Dede Tekkesi, Tombul Mehmed Efendi Halvetî Dergâhı, Tombul Mehmed Efendi Tekkesi, Tomtom Mescidi Tekkesi, Toygartepe Dergâhı, Tulûî Tekkesi, Turâbî Baba Dergâhı, Turşucu Tekkesi, Ubeydullah Efendi Nakşıbendî Tekkesi, Uçurak Baba Dergâhı, Uyûnî Tekkesi, Üçler Dergâhı, Üçler Halvetî Dergâhı, Ümmî Ahmed Efendi Şabânî Dergâhı, Ümmî Kenan Rıfâî Dergâhı, Ümmî Sinan Asitânesi, Ümmî Sinan Türbesi, Nasuh Efendi Tekkesi, Üryânî Zâviyesi, Üsküdar, Üsküdar Mevlevîhânesi, Üsküplü Çakır Ağa Mercimek Dergâhı, Vanî Dergâhı, Vasfi Efendi Tekkesi, Vezir Tekkesi, Yâ Vedûd Sultan Tekkesi, Yağcızâde Sa’dî Dergâhı, Yahya Efendi Nakşî Dergâhı, Yahya Efendi Dergâhı, Yahya Efendi Nakşî Dergâhı, Yahya Efendi Yolgeçen Tekkesi, Yahya Kethûda Dergâhı, Yakacık Tekkesi, Yakubzâde Tekkesi, Yalaklar Kadiri Dergâhı, Yaldızlı Tekke, Yanık Şeyh Tekkesi, Yarımca Dede Baba Dergâhı, Yatağan Kadirî Dergâhı, Yavaşca Mehmed Ağa Dergâhı, Yavsî Dergâhı, Yayabaşı Tekkesi, Yazıcızâde Hulusî Efendi, Yeniçeriler Tekkesi, Yenikapı Mevlevîhânesi, Yesârizâde Dergâhı, Yeşiltulumba Tekkesi, Yıldız Dede Halvetî Dergâhı, Yolgeçen Tekkesi, Yorgânî Tekkesi, Yunus Efendi Tekkesi, Yûşâ Tepesi Nakşîbendî Dergâhı, Yusuf Sinan Zâviyesi, Zehgirci Kemâl Tekkesi, Zekâizâde Halvetî Dergâhı, Zekâîzâde Tekkesi, Zerdeci Şeyh Hüseyin Efendi Karagöz Tekkesi, Zevkî Sultan Namazgâhı, Zeytinburnu, Zıbın-ı Şerif Tekkesi, Zincirli Tekkesi, Zincirlikuyu Tekkesi. 

  • ISBN No : 9788225359
  • Barkod No : 9788225359
  • Sayfa Sayısı : 432
  • Boyutları :
  • Basım Tarihi :
  • Baskı Sayısı :

Yorumlar

Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapmak için tıklayınız.