Kitap Detay

35
YAMAN DEDE
KIRKKANDİL / Tasavvuf Araştırmaları / Tasavvufi Kişilikler
Piyasa Fiyatı : 20,00 TL
İndirimli Fiyat : 13,00 TL

Kitap Açıklaması

 Asıl adı (Mehmed Abdülkâdir Keçeoğlu 1887-1962)YAMAN DEDE Kayserinin Talas ilçesinde dünyaya gelmiştir.Aslen gayr-i Müslim bir ailenin ferdi iken bilahere fıtratında zaten var olan İslâmiyetle müşerref olmuştur.İçinde bulunduğu şartlar gereği uzun zaman Müslüman olduğunu gizliyen Yaman Dede,Hukuk tahsilini müteakiben bir yandan maişet için çalışırken,bir yandan da Galata Mevlevihânesi’nde Ahmed Celaleddin ve Ahmed Remzi Dede’lerden Mesnevî dersleri almış,uzun yıllar sessiz bir volkan gibi kaynayıp duran imanını dili ile ikrarla âşikar etmiş ve hayatını büyük bir aşkla İslâmın hizmetine adamıştır…Elinizdeki eser;son devrin bu mümtaz gönül ehlinin müstesna hayatından kesitler sunmakta olup,cennetmekân merhumun şiirleri,konferansları,konuşmaları,edebiyat ve tasavvuf harikası mektublarının yanı sıra öğrenci ve dostlarının kendisiyle ilgili hatıralarından müteşekkildir…Yâ Selâm!...

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Resûlallâh 
Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ Resûlallâh 
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Resûlallâh 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh 

Yanan kalbe devâsın sen bulunmaz bir şifâsın sen
Muazzam bir sehâsın sen dilersen reh-nümâsın sen 
Habîb-i Kibriyâsın sen Muhammed Mustafâ’sın sen 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh 

Gül açmaz çağlayan akmaz İlâhî nûrun olmazsa 
Söner âlem nefes kalmaz felek manzûrun olmazsa 
Firâk ağlar visâl ağlar ezel mestûrun olmazsa 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh 

Erir cânlar o gül-bûy-ı revân-bahşın hevâsından 
Güneş titrer yanar dîdârının bak ihtirâsından 
Perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehâsından 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh 

Susuz kalsam yanan çöllerde cân versem elem duymam 
Yanardağlar yanar bağrımda ummanlardan nem duymam 
Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh 

Ne devletdir yumup aşkınla göz râhında cân vermek 
Nasîb olmaz mı Sultânım haremgâhında cân vermek 
Sönerken gözlerim âsân olur âhında cân vermek 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh 

Boynu büktüm perîşânım bu derdin sende tedbîri 
Lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri 
Ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîr’i 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh 

Yaman DEDE 

  • ISBN No :
  • Barkod No :
  • Sayfa Sayısı : 500
  • Boyutları :
  • Basım Tarihi :
  • Baskı Sayısı :

Yorumlar

Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapmak için tıklayınız.