Kitap Detay

30
YAŞAM TABLOSU
İNSAN YAYINLARI / DÜŞÜNCE KİTAPLARI
Piyasa Fiyatı : 8,00 TL
İndirimli Fiyat : 5,60 TL

Kitap Açıklaması

 Resim sergisini dolaşan adam sonunda bir resmin önünde durur. Bu resim diğer resimlerden oldukça farklıdır. Tabloda tek hâkim renk kırmızıdır. Adam bu resme bir anlam veremez ve ressamdan bu tabloda neyi anlatmak istediğini öğrenmek ister. Ressam tabloda Hz. Mûsâ’nın Kızıl Deniz’i geçişini resmettiğini ifade eder. Adam iyice meraklanmıştır. “İyi de burada Hz. Mûsâ nerede?” diye sorar. Ressam, onun karşıya geçtiğini anlatır. Adamın: “Ya Firavun?” sorusuna ise “O da, boğuldu” şeklinde cevap verir. Adam: “Peki bu tablo neden kırmızı?” diye tekrar sorunca bu sefer ressam tebessümle son sözünü söyler: “Efendim, Kızıl Deniz’i başka bir renge nasıl boyardım.” Yaratıcı Kudret olan Allāh, eğer ressam gibi bu âleme tek bir boya vursaydı, kim bilir ne kadar rahatsız olur, hayatın anlamından hiç tad almaz, tek düze ve tek renk bir dünyâdan çok sıkılırdık. Ama Allāh boyasını yaşadığımız âleme sonsuz renklerle/tecellîlerle vurmuş ve idrâk etmek isteyenlerin önüne esmâü’l-hüsnâ tablolarını cömertçe sermiştir. Böylece “Dipsiz Karanlık”ta gizli bir hazine (Kenz-i Mahfî) olan ve bu varlık düzeyinde her şeyden “aşkın olan” Hakk, bilinmezliğini –dilediği ölçüde olmak kaydıyla- izhâr ederek insânın fehminde ve idrâkinde sudûr eden, “bilinen-bilinebilir” bir tecellîye dönüşmüştür. Varlık âlemi maddî nesnelerden ve maddî olmayan ya da rûhânî varlıklardan ibârettir. Bu her iki nevi de Hakk’ın büründüğü tecellî sûretleridir. Böylece her şey, ister maddî isterse rûhânî olsun, kendine mahsus bir tarzda bu tecellîlerin ardındaki Hakk’ı –nihaî Hakîkati- ifşa eder. İçinde yaşadığımız âlem “zıtların çakışması”ndan oluşan bir “hayret” âlemidir. Birbirine zıt görünen bu gerçeklik aslında aynı “Hakîkat”in farklı görünüşlerinden/tecellîlerinden başka bir şey değildir. Bunu idrâk etmenin yolu “tenzîh” ile “teşbîh”ten oluşan âhenkli bir “tevhîd”i zevk ederek, Kesret’te Vahdet’i ve Vahdet’te Kesret’i müşâhede edebilmek, ya da Kesret’i Vahdet ve Vahdet’i Kesret olarak görebilmektir. Ancak bunu yapanlar “ârif-i billâh” yâni “Hakk’ı tam doğru olarak bilen” insân olabilirler. Ve onlar hangi özel sûrete/libâsa girerse girsin sevgililerini tanırlar. İşte bu kitapta yaşam tablosunun güçlü fırçaları olan peygamberlerin hayatından okuyuculara dört renk sunulmakta ve böylece zıtlıkların oluşturduğu “Tevhîd”e dikkat çekilmektedir.

  • ISBN No : 978-975-574-455-1
  • Barkod No : 978-975-574-455-1
  • Sayfa Sayısı : 143
  • Boyutları :
  • Basım Tarihi :
  • Baskı Sayısı :

Yorumlar

Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapmak için tıklayınız.