Kitap Yayınlama

TÜRKİYE ÇAPINDA ÜNLÜ YAZARLARLA BİRLİKTE KİTAPLARINIZ YAYINLANSIN
               
Yayınevimiz, hiçbir eseri ve eser sahibini bilinen veya bilinmeyen diye ayırmaz. Yayınevinin logosunu koymayı uygun görmediği hiçbir eseri yayınlamaz. Yayınlamaya layık bulduğu ve logosunu kullandığı her eseri de gururla yayınlar. Bu yüzden Türkiye çapında tanınan bir yazarın eseri de yayın dünyasına yeni giren bir yazarın eseri de aynı logo altında yayınlanmaktadır.
 
 
EDİTÖRYEL HİZMETLER
 
Türkiye’de ne yazık ki editörlük ile redaktörlük karıştırılmaktadır.
 
Editör, bir eserin daha yazılmaya başlanmasından önce devrede olan, yazar ile eseri planlayan kişidir. Konunun belirlenmesi, konunun alanının oluşturulması, yazım sırasında sürekli yazarı yönlendiren, bir bakıma kitabı yazarla birlikte oluşturan kişidir.
 
Redaktör ise, tashihçidir; yani yazım hataları, noktalama yanlışlıkları ve görülebilirse anlatım bozukluklarını düzelten kişidir.
 
Yayınevimize basım için gelen eser hem editöryal hem de redakte açısından incelenmeden basılamaz.
 
Yayınevimizce basılması için eser getiren bir yazar-şâir şunu baştan kabul eder:
 
Eser editörümüz tarafından baştan sona okunur ve görülen eksiklikler veya fazlalıklar not alınır. Bunun üzerine bu notlar eser sahibine ulaştırılır; daha sonra eser sahibi ile editör bir araya gelerek yazar ile editör arasında ortak çalışma sergilenir.
 
Eser sahibi bu tür bir ortak çalışmayı kabul etmediği zaman eseri kesinlikle basılmaz; yapılan anlaşma yayınevimiz tarafından tek taraflı feshedilir.
 
Editör ve yazar-şâir tarafından yapılan çalışma sonucu eserin basıma hazır hale getirilmesinden sonra devreye redaktör girer.
 
 Redaktörlerimiz, eseri Türkçe kuralları açısından eksiksiz ve hatasız bir kitap olarak yayınlanması için gerekli olan tüm düzeltmeleri gerçekleştirirler. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra eserin mizanpaj aşamasına geçilir ve eser kısa zamanda basım aşamasına getirilir.
 
 
KAPAK TASARIMI
 
Kapak, bir kitabın okuyucu ile ilk iletişimidir. Bu yüzden kapak, alanının profesyonelleri tarafından hazırlanmaktadır.
Kapak tasarımı aşamasında eser sahibi ile iletişim içinde olan yayınevimiz, profesyonel olarak okuyucunun ilgisini çekecek bir eser oluşturma çabası güder; ancak bu süreçte eserin asıl sahibi, yazar-şâir olduğu için eser sahibinin gönlüne hoş gelen kapak elde edilene kadar değişik alternatifler denenir.
 
MİZANPAJ (İÇ SAYFA DÜZENİ)
 
Yazar tarafından word dosyası formatında yayınevimize ulaştırılan eser, editörlerin ve redaktörlerin incelemeleri ve çalışmaları sonunda, eser sahibi ile birlikte alınan basıma uygun kararından hemen sonra profesyonel kişilerce eserin içeriğine, türüne en uygun tarzda kitap formatı haline getirilir. Bu süreçte yine eser sahibi ile işbirliği sürdürülmektedir.
 
 
ESER, ESER SAHİBİNİNDİR
 
Yayınevimizce basılan her eser, eser sahibinindir.
Yani, yayınevimiz basım ücretini yazarın ödediği eserin üzerinde hak talep etmemektedir. Bundan amaç, yayın dünyasında kendi imkânları ile yer almak isteyen yazar-şâire destek olabilmektir.
Buna göre:
 
Yayınevimiz 1000 adet basılan bir eserden 200 adet talep etmektedir. Bu 200 eser de ulusal ya da yere televizyonlardan, gazetelerden, dergilerden kitap tanıtımı yapanlara gönderilmek, eserin türüne göre üniversitelerde görev yapan akademisyenlere gönderilir.
 
Yazar dilerse kalan 800 eserin tamamını alıp gidebilir. Dilerse yayınevimizin yaygın dağıtım ve pazarlama ağında kalır, böylece eser sahibi, bir yayınevi gibi kabule dilerek kendisi ile dağıtım sözleşmesi imzalanır.
 
DAĞITIM SÖZLEŞMESİ
 
Yayınevimiz, yayınladığı her eseri ülke çapında satış fiyatı üzerinden %50 iskonto ile dağıtmaktadır. Türkiye genelinde dağıtım yapan her dağıtım firması ile çalışmakta olan yayınevimiz, yazarın uygun gördüğü sayıdaki eserini bu dağıtımcılara, kendi dağıtım ağıyla kitapçılara, zincir marketlere, bütün internet satış sitelerine ulaştırmaktadır.
 
Bu bağlamda yayınevimiz, eser sahibi ile, eseri, satış fiyatı üzerinden %60 iskonto ile almakta, yani eserin satış fiyatı üzerinden %10 kazanmakta, %40 oranındaki geliri altı aylık periyodlarla eser sahibine aktarmaktadır. Bu süreç içerisinde eser sahibi, dilediği kadar kitabını alıp dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.
 
 
 
FİYATLARIMIZ

SAYFA

1000 Adet

2000 Adet

3000 Adet

16 - 80

1700

2350

2950

81 - 96

1850

2500

3100

97 - 112

1950

2650

3250

113 - 128

2100

2800

3400

129 - 144

2250

2950

3550

145 - 160

2400

3050

3700

161 - 176

2600

3250

3850

177 - 192

2750

3400

4000

193 - 208

2900

3550

4250

209 - 224

3050

3800

4450

225 - 240

3200

3950

4600

241 - 256

3350

4150

4750

257 - 272

3500

4300

4900

273 - 288

3650

4450

5150

289 - 304

3800

4600

5300

305 - 320

3950

5750

5450

321 - 336

4100

4900

5600

337 - 352

4250

5150

5800

353 - 368

4350

5250

6050

369 - 384

4500

5400

6200

385 - 400

4600

         5550

6400

401 - 416

4850

5700

6550

417 - 432

5000

5850

6800

433 - 448

5150

6000

6950

449 - 464

5300

6150

7100

465 - 480

5500

6300

7200

481 - 496

5650

6450

7450

 
 
 
 
 
 
 
TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI  YAYINCI – YAZAR SÖZLEŞMESİ
 
YAZARIN ADI : 
 
ESERİN ADI     :
 
TARİH               :
 
TÜR :
 
1.TARAFLAR
1.1 İşbu sözleşme, ESER’in üreticisi olan yazar (YAZAR) ile HOBYAR MAHALLAESİ CEMAL NADİR SOKAK FERAHHAN  16/83 EMİNÖNÜ-İSTANBUL adresinde faaliyetini sürdürmekte olan HOIŞGÖRÜ YAYINLARI arasında yapılmaktadır.
 
1.2 İşbu sözleşme telif hakkı yazara ait olan çalışmanın (ESER’in) esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. ESER ile daha sonra kitap hâline getirilecek olan ürün, yayınlanmamış ve/veya yayınlanmış olan dosya kastedilmektedir.
 
2. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
2.1 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI ile YAZAR arasında yapılan bu sözleşme sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren (1) bir kere basılmak için geçerli olacaktır. Sözleşmenin 2. ve daha sonraki basımları için sonrasında devam edebilmesi için iki tarafın da yazılı onayı gerekmektedir. YAZAR, eserin gerçek sahibi olduğu için hiçbir şekilde yıl ve baskı adedi ile hukuken sınırlandırılamaz. Eserinin 2. Baskısını dilediği yayınevine yaptırmakta tamamen özgürdür.
 
 
3. YAYINLAMA HAKKI
3.1 İşbu sözleşme ile birlikte YAZAR, yazmış, düzenlemiş ya da çevirmiş olduğu ESER’in 1 kere için basım,  dağıtım, satış ve tanıtım haklarını TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI’na vermiş bulunmaktadır. Eserin daha sonraki basımı, dağıtımı için yeni bir sözleşme yapılacaktır.
 
TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI, YAZAR’ın ESER’iyle ilgili kısa alıntılar yapmaya, kendi internet sitesinde ve/veya anlaşmalı olduğu internet sitelerinde, dergi, televizyon ve gazetelerde, ESER’i uygun bulduğu şekilde tanıtma yetkisine sahip bulunmaktadır.
 
3.2 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI; ESER'in gerekli editör ve redaktör çalışmalarını yazarla birlikte tamamladıktan sonra YAZAR'a bir demo baskı verecek, YAZAR demo baskıyı inceledikten sonra YAZAR'IN vereceği onayla birlikte ESER baskıya verilecektir. YAZAR’ın demo baskı üzerinde vereceği “BASILMAYA UYGUNDUR.” onayı ile basılan eserde daha sonra YAZAR tarafından yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
3.3 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI, yayınlanan kitabın ilk baskısı tükendiği takdirde, YAZAR tekrar basılmasını istedi takdirde:
 
Yayınevi maliyeti üstlenerek basmayı kabul ederse eserin satış fiyatından yazara %10 telif ödeyerek eserin 2. Baskısını yapar. Bu durumda YAZAR ile (5) YIL süreli yeni bir sözleşme yapılacaktır ve bu süre içerisinde eserin her (3. ve daha sonraki) baskısı için yazara %10 telif ödeyecektir.
 
Ya da
 
1. baskı şartlarında eserin tüm hakları yine yazara ait olmak üzere 2. Baskısı %20 iskonto ile yayınlayacaktır.
 
4. YAYINLAMA ZAMANI
 
4.1 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI,YAZAR ile gerekli anlaşmanın yapılmasından itibaren editöryal çalışmalar tamamlandıktan sonra ESER (1) AY İÇİNDE basıma hazır hale getirilir.
 
Basıma hazır hale geldikten sonra 15 GÜN içinde DEMO BASKI yapılacak hale getirilir.
 
YAZAR’ın demo baskıya “basılabilir” onayını verdiği tarihten itibaren ESER (1) AY içinde basılıp yazara teslim edilecektir.
 
 
Bu süreler TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI yayınlamadığı kitaplarla ilgili aldığı tüm ödemeleri YAZAR’ın talep etmesi durumunda eksiksiz olarak YAZAR’a iade etmek durumundadır.
 
5.1 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI hazırlanan DEMO BASKI gönderdikten sonra YAZAR’ın onay vermesiyle birlikte YAZAR’ın gözünden kaçan küçük hatalardan ve yanlışlıklardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
 
6. DAĞITIM VE SATIŞ
6.1 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI kitabın dağıtım ve satışını üstlenmekle birlikte, kitabın istenildiği satış oranlarını yakalayamamasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
6.2 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI, dağıtım sonrasında iade olan kitaplar üzerinde oluşabilecek hasarlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
6.3 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI, talep edilmesi durumunda yayınlanan kitaptan, yazar ne kadar isterse o kadar kitabı kargo masrafları YAZAR’a ait olmak üzere YAZAR’ına göndermek zorunluluğundadır.
 
7. TELİF HAKLARI
7.1 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI, eserin korunması ve itibar görmesi amacıyla kitapların üzerine TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI ibaresi koyar, bununla birlikte gerçekte kitabın tüm hakları TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI’na değil YAZAR’a ait olacaktır.
 
7.2 TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden aldığı, bandrol ve ISBN ile ilgili resmi başvuru evrakların internet sitesi çıktıları halinde ve makbuzları "aslı gibidir" ibaresi ile YAZAR'a teslim etmek yükümlülüğündedir.
 
 
8. YAZAR TAAHÜTLERİ
Yazar, basılması için TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI ile anlaşma yaptığı eserin kendi eseri olduğunu, iktibas, irtihal gibi telif hakları kanuna muhalefetten doğacak hukuk ihtilaflarında yayınevinin hiçbir sorumluğu olmadığını, tek sorumlunun kendisi olduğunu kabul eder; böyle bir hukuk ihlalinden doğacak her türlü cezai müeyyideyi kabul ettiğini bu sözleşme ile açıkça beyan etmektedir.
 
9. TAZMİNAT HÂLLERİ
9.1.  YAZAR, sözleşmede belirtilen hususlara bütünüyle bağlıdır, TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI’nın sorumluluğu altında gerçekleştirilen üretim aşaması dışında oluşacak aksaklıklardan dolayı YAZAR, TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI’ndan, TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI’nın anlaşmalı olduğu kişi ya da kuruluşlardan hiçbir şekilde tazminat talep edemeyecektir.
9.2. ESER’le ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm avukat tutma ve mahkeme masrafları YAZAR’a ait olacaktır.
9.3. TASAVVUFKİTAPLIĞI YAYINLARI bu gibi durumlarda elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.
 
 
 
KİTABIN ADI:   
 
KİTABIN SAYFA SAYISI:   
 
ÜRETİLECEK ADET:  
 
KİTABIN EBATLARI:
 
TASARIMDA KULLANICAK FONT VE PUNTO: 
 
TOPLAM FİYAT: 
 
ÖDEME ŞEKLİ:
 
SATIŞA ÇIKACAK OLAN KİTABININ BELİRLENEN FİYATI:
 
 
 
YAZARIN ADI VE SOYADI:
 
YAZARIN T.C. KİMLİK NO:
 
YAZARIN DOĞUM TARİHİ:
 
YAZARIN İMZASI:
 
 
 
İMZA TARİHİ
 
YAZARIN ADRESİ:
 
YAZARIN TELEFON NUMARALARI:
 
YAZARIN E-POSTA ADRESİ:
 
 
YAYINCININ ADI VE SOYADI
 
YAYINCININ ŞİRKET ÜNVANI
 
YAYINCININ İMZASI VE KAŞESİ